background
logotype
image1

Henk Edens toernooi 2016

Alvast noteren in de agenda!!!!!!!!

Zondagmiddag 2 Oktober is het Henk Edens toernooi 2016. Naar wij hopen weer net zo succesvol en gezellig als in 2015.
Leden, niet leden, kinderen en kleinkinderen zijn weer van harte welkom.  Uiteraard sluiten we weer af met een smaakvolle vrijblijvende B.B.Q.
   Inleg toernooi 1.50 euro p.p.  Deelname B.B.Q. 12.50 p.p.  bbqjpg
   Hopende op een grote opkomst.

   De wedstrijd commissie

klaverjassen juli 2016

We gaan weer klaverjassen 
Een ieder is weer van harte welkom.

Wanneer: Vrijdagavond  29 juli  2016.
Inschrijving: Vanaf 19.00 uur.
Start: 19.30 t/m 23.00 uur.
Kosten: 2.50 euro incl. eerste koffie of thee.
Wij nodigen alle leden, familie en kennissen uit om gezellig te komen klaverjassen.
Onze voorkeur gaat uit naar vaste spelers, maar ook als je een enkele keer wil kaarten, zien we je graag komen.
Gezellig een kaartje doen, dat gaan we weer doen.

Mvg. Willem/Barend

artikel 7 van de spelregels

ARTIKEL 7
Gooi-afstand en -voorwaarden
Om geldig te zijn moet het but dat door een speler is geworpen voldoen aan de volgende voorwaarden:
de afstand tussen het but en het dichtstbijzijnde deel van de cirkellijn moet bedragen: minimaal 4 en maximaal 8 meter voor pupillen;
minimaal 5 en maximaal 9 meter voor adspiranten;
minimaal 6 en maximaal 10 meter voor junioren en senioren;
 
De cirkel moet zich op een afstand van minimaal 1 meter van elk obstakel en van de grens van een niet toegestaan terrein bevinden.
het but moet op een afstand van minimaal 1 meter van elk obstakel en van de dichtstbijzijnde grens van een niet toegestaan terrein liggen.
het but moet zichtbaar zijn voor de speler, die geheel rechtop staat, met de voeten geheel binnen de rand van de cirkel.
In geval van onenigheid op dit punt beslist de scheidsrechter of het but zichtbaar is.
Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk.
 
In de volgende mène wordt het but geworpen vanuit
een cirkel die getrokken is rondom het punt waar het
but in de vorige mène lag, behalve in de
volgende gevallen: 
Wanneer de cirkel dan op een afstand van minder dan 1 meter van een obstakel of de grens van een niet toegestaan terrein zou liggen.
wanneer het but niet op alle reglementaire afstanden zou kunnen worden geworpen.
 
In het eerste geval trekt de speler de cirkel op 
de reglementaire afstand van het obstakel of van 
het niet toegestane terrein. 
In het tweede geval mag de speler in de lijn, waarin de cirkel en het but zich bevonden zover achteruit gaan totdat hij het but op de maximaal toegestane afstand kan uitwerpen.
Dit mag alleen, als het but in geen enkele richting op de reglementair toegestane afstand kan worden geworpen.
Wanneer na drie achtereenvolgende worpen door dezelfde ploeg het but niet volgens de hiervoor gestelde voorwaarden reglementair is geworpen, komt het toe aan de tegenstander die eveneens over drie pogingen beschikt en die overeenkomstig de in de vorige alinea gestelde voorwaarden de cirkel naar achteren mag verplaatsen.
Indien deze ploeg niet slaagt in haar drie worpen dan mag de cirkel niet meer van plaats worden veranderd. 
In elk geval behoudt de ploeg die het but na de eerste drie worpen heeft verloren, het recht om als eerste een boule te spelen. 
 
2016  Jeu de Boules Vereniging Lelystad  globbersthemes joomla templates