Algemene informatie

Wat algemene informatie over Jeu de Boules en onze vereniging

Wat is Jeu de Boules?

De regels en inhoud van het spel

In dit artikel zullen de eerste beginselen van het boule spel besproken worden. Misschien lijkt het voor reeds lang door de wol geverfde spelers allemaal wat kinderlijk, maar in de loop der jaren heeft onze steeds groter wordende boule familie zich uitgebreid met een grote schare nieuwe spelers die overal vandaan komen. En speciaal voor al deze nieuwkomers is dit artikel geschreven en wordt het spel uitgelegd met gebruikmaking van tamelijk specifieke uitdrukkingen die eigen zijn aan het boulespel (in het bijzonder afkomstig uit het zuiden van Frankrijk; daarom zal indien nodig soms ook worden teruggegrepen op de oorspronkelijke Franse uitdrukkingen, vert.). Voor beginnende spelers zijn ook tal van adviezen opgenomen. Adviezen waarbij en dat is algemeen bekend, iedere beginneling baat zal hebben.Klik hier voor de uitgebreide uitleg

Contributie

Betalingsvoorwaarden contributies en keuze licentie

De contributie wordt betaald over het hele seizoen (1 januari t/m 31 december).
Bij de tussentijdse opzegging, wordt de resterende contributie niet terugbetaald. In geval van overlijden in het eerste kwartaal vindt er een restitutie plaats van 75% van het bedrag voor het lidmaatschap van onze vereniging.
Voor nieuwe leden geldt een inschrijfgeld van € 5,00.

Je kunt hier het aanmeldingsformulier bekijken en downloaden.

Licenties

Het lidmaatschap kost voor 2022; €98,25. Het bedrag bestaat uit € 75,- voor het clublidmaatschap en € 23,25 voor de bondslicentie.

Wil je een J-licentie voor 2020 (tot 18 jaar), dan bedraagt het lidmaatschap €51,65 (€ 40,- voor het clublidmaatschap en € 11,65 voor de bondslicentie).

Als je in de loop van het jaar lid wordt dan zullen we de (club)contributie naar rato berekenen.

Het lidmaatschap wordt aan het einde van het jaar automatisch verlengd, tenzij je vóór 1 december schriftelijk(e-mail mag ook of zelfs liever) hebt opgezegd bij  de ledenadministratie.

Onze ereleden

Ereleden J.B.V. Lelystad

J.B.V. lelystad Is trots op erelid Jan Kuipers

Jan Kuipers toernooi Dinsdagavond 16 september 2003
Dinsdagavond j.l. was de avond van Jan Kuipers.

De medeoprichter en erelid van Jeu-de-Boules vereniging Lelystad werd met een handomdraai in een kunstmatig zonnetje gezet. Tijdens het naar hem vernoemde toernooi werd namelijk een nieuwe lichtinstallatie in gebruik genomen. Op de goed verlichte banen werd sportief gestreden om de wisseltrofee. Kuipers opende het toernooi en speelde zelf mee. De ex-voorzitter moest vorig jaar wegens een ernstige ziekte zijn voorzittershamer overdragen aan Harm Burgstra, die hem nu namens de vereniging een beeld (kopie van de wisseltrofee) aanbood. Ook de echtgenote van Kuipers werd in de bloemen gezet namens de P.R. van de vereniging. Het toernooi zelf dat tot in de late uurtjes  werd gespeeld met 34 deelnemers. Omstreeks 22.45 uur ging een tevreden Jan Kuipers huiswaarts met de woorden: Ik hoop nog lang naar het beeldje te kunnen kijken, het krijgt een ereplaats op de kast.

J.B.V. Lelystad is trots op zijn erelid Jan Kuipers

Oktober 2012

Jan (Henk) Edens benoemd tot Erelid van onze vereniging.

Henk was reeds bij de A.L.V in maart jl. officieel afgetreden als secretaris. Hij is daarvoor namens het bestuur bedankt, en ontving een lekkere fles wijn. Henk beloofde ons dat tijdens de periode van het ontbreken van een opvolger de werkzaamheden door hem zouden worden voortgezet. Het bestuur heeft hierna eigenlijk een bepaalde wroeging gehad, omdat voor iemand die 12 jaar werkzaamheden heeft dit wel erg summier was. Hij was de beheerder van de website, doet de ledenadministratie, alle facturen gaan via hem de deur uit, maakt de notulen van vergaderingen, heeft dagelijks contact met de penningmeester, was voor heel veel leden het aanspreekpunt binnen de vereniging betreffende de meest uiteenlopende onderwerpen, onderhield contact met de N.J.B.B. Ik zal vast wel wat vergeten zijn, eigenlijk is het gewoon te veel. Zijn kantoor en archief zijn beter ingericht dan bij veel ondernemers. Henk zal geleidelijk werkzaamheden overdragen aan de nieuw te benoemen secretaris. Afgelopen donderdag 11 oktober tijdens de B.L.V is Henk door het bestuur voorgedragen als Erelid en heeft de vergadering dit met algemene stemmen aangenomen.
Ter verrassing was Annie (echtgenote) aanwezig op de vergadering, tijdens de uitreiking van de erbij behorende oorkonde aan Henk, ontving zij een bloemetje, voor het regelmatig worden lastig gevallen met telefoon voor Henk en alle mensen die weer voor de deur stonden. Ik denk dat menige vereniging jaloers zou zijn op zo’n secretaris.

Henk bedankt !!!

Namens het bestuur,
(Henk Edens is overleden op 10 januari 2015)