background
logotype
image1

Ereleden

J.B.V. Lelystad is trots op Erelid Jan Kuipers

Jan Kuipers toernooi Dinsdagavond 16 september 2003
Dinsdagavond j.l. was de avond van Jan Kuipers.

De medeoprichter en erelid van jeu-de-boules vereniging Lelystad werd met een handomdraai in een kunstmatig zonnetje gezet. Tijdens het naar hem vernoemde toernooi werd namelijk een nieuwe lichtinstallatie in gebruik genomen. Op de goed verlichte banen werd sportief gestreden om de wisseltrofee. Kuipers opende het toernooi en speelde zelf mee. De ex-voorzitter moest vorig jaar wegens een ernstige ziekte zijn voorzittershamer overdragen aan Harm Burgstra, die hem nu namens de vereniging een beeld (kopie van de wisseltrofee) aanbood. Ook de echtgenote van Kuipers werd in de bloemen gezet namens de P.R. van de vereniging. Het toernooi zelf dat tot in de late uurtjes  werd gespeeld met 34 deelnemers.. Omstreeks 10.45 uur ging een tevreden Jan Kuipers huiswaarts met de woorden: Ik hoop nog lang naar het beeldje te kunnen kijken, het krijgt een ereplaats op de kast.

J.B.V. Lelystad is trots op zijn erelid Jan Kuipers

 

Oktober 2012
Jan (Henk) Edens benoemd tot Erelid van onze vereniging.

Henk was reeds bij de A.L.V in maart jl. officieel afgetreden als secretaris. Hij is daarvoor namens het bestuur bedankt, en ontving een lekkere fles wijn. Henk beloofde ons dat tijdens de periode van het ontbreken van een opvolger de werkzaamheden door hem zouden worden voortgezet. Het bestuur heeft hierna eigenlijk een bepaalde wroeging gehad, omdat voor iemand die 12 jaar werkzaamheden heeft dit wel erg summier was. Hij was/is de beheerder van de website, doet de ledenadministratie, alle facturen gaan via hem de deur uit, maakt de notulen van vergaderingen, heeft dagelijks contact met de penningmeester, was voor heel veel leden het aanspreekpunt binnen de vereniging betreffende de meest uiteenlopende onderwerpen, onderhield contact met de N.J.B.B. Ik zal vast wel wat vergeten zijn, eigenlijk is het gewoon te veel. Zijn kantoor en archief zijn beter ingericht dan bij veel ondernemers. Henk zal geleidelijk werkzaamheden overdragen aan de nieuw te benoemen secretaris. Afgelopen donderdag 11 oktober tijdens de B.L.V is Henk door het bestuur voorgedragen als Erelid en heeft de vergadering dit met algemene stemmen aangenomen.
Ter verrassing was Annie (echtgenote) aanwezig op de vergadering, tijdens de uitreiking van de erbij behorende oorkonde aan Henk, ontving zij een bloemetje, voor het regelmatig worden lastig gevallen met telefoon voor Henk en alle mensen die weer voor de deur stonden. Ik denk dat menige vereniging jaloers zou zijn op zo’n secretaris.

Henk bedankt !!!

Namens het bestuur,
(Henk Edens is overleden op 10 januari 2015)

2020  Jeu de Boules Vereniging Lelystad  globbersthemes joomla templates