We mogen weer boulen!

Gerard wilde vanmiddag onderstaande mail aan de leden versturen, maar de servers van AllUnited hebben het een beetje druk. Misschien komt de mail later vanavond nog maar hierbij willen wij jullie toch vast op deze manier informeren onder welke voorwaarden wij weer mogen gaan boulen.

We mogen weer boulen! Dat gebeurt niet meer op de manier zoals je gewend was, maar dat zul je begrijpen. Wij hebben specifieke regels voor de club opgesteld als aanvulling op het sportprotocol van NOC/NSF. Beide documenten zijn als bijlagen bij deze mail gevoegd en wij vragen je om deze goed te lezen. Pagina 11 en 12 van het sportprotocol gaan speciaal over sporters, neem alle aanwijzingen goed tot je, het is belangrijk dat we deze ook volgen. 
Het is natuurlijk toegestaan om met vier leden een doubletten te gaan spelen op de banen die daarvoor aangewezen zijn (op banen waar een vuilniszak over de scoreborden hangt, wordt niet gespeeld, dit zijn bufferbanen) maar voorlopig zullen we waarschijnlijk het meest gebruik maken van de loting zoals beschreven onder  ‘Regels voor het spelen’; iemand neemt de loting op zich door de namen op een briefje te schrijven (zullen voldoende aanwezig zijn) en als alle namen genoteerd zijn, wordt er een baannummer opgenoemd en vervolgens vier lootjes getrokken. We spelen alleen doubletten of tete-a-tete ! Als er een oneven aantal deelnemers zijn, mag er 1 tripletten gevormd worden, dat betekent dus dat als er 3 personen over zijn, er twee een tete-a-tete kunnen spelen. Degene die de loting doet, trekt de tripletten speler.
De ‘corona-verantwoordelijke’
De spelleider is ook de corona-verantwoordelijke tijdens de middag of avond dat wij open zijn. Wat zijn de taken van de corona-verantwoordelijke?

  • (wedstrijden indelen)
  • toezien op naleving van de regels
  • aanspreken op onwenselijk gedrag
  • na afloop met wegwerp schoonmaakdoekjes alle deurklinken, stoelen, banken, tafels en toiletten  afnemen (handschoenen zijn aanwezig)
  • zichtbaar zijn middels een gekleurd hesje

Wie wil er corona-verantwoordelijke zijn zodat wij allemaal weer kunnen boulen? We zoeken mensen voor de di middag en avond, do middag en avond en za en zo middag. Je kunt je aanmelden via voorzitter@jbv-lelystad.nl met onderwerp corona-verantwoordelijke en dan aangegeven wanneer jij corona-verantwoordelijke wil zijn. Bas heeft al aangegeven dat hij er dinsdagmiddag is. Zonder corona-verantwoordelijke wordt er niet gespeeld. Je kunt natuurlijk ook corona-verantwoordelijke zijn zonder spelleider te zijn als je dat wilt, meldt dat dan ook graag. T.a.v. de hesjes vragen wij je om zelf een hesje mee te nemen, de meesten van ons zullen een gekleurd hesje in de auto hebben omdat dat verplicht is in Frankrijk.
Wij kunnen ons voorstellen dat er best nog vragen zijn en stel die dan ook gerust. Denk ook goed na of je weer wilt spelen. Tot nu toe leefden de meesten van ons in een ‘veilige’ thuisomgeving en naar de club komen betekent ook een risico. Wij zullen er zo goed mogelijk op toezien dat de regels worden nageleefd en het is ieders verantwoordelijkheid om zich ook hier aan te houden.
Lees het sportprotocol en onze eigen regels goed door (klik op de link) en dan hoop ik jullie in goede gezondheid weer op de club te zien.
Namens het bestuur, Gerald Ruesink voorzitter

Nieuws

Belangrijke Corona Update

Vrijdag 3 juli, vandaag heeft de NJBB een nieuwsbulletin gemaild, misschien hebben jullie dat gezien. Daar stond een, voor ons (in ieder geval voor mij, GR) heel interessant nieuwtje in. *** Wij hoeven tijdens het sporten geen 1,5 meter afstand meer te houden tot elkaar!*** Dat betekent dat onze Corona verantwoordelijken daar ook niet meer

Nieuws

TOERNOOIEN !!!!

we starten ook weer met de Euro- en Dodo toernooien Het eerste Eurotoernooi is as zondag 5 juliDodo 9 juli, hiervoor bij voorkeur inschrijven via de site of op de lijst op het prublicatiebord buiten bij de ingang van Entrenous