We zorgen voor elkaar!

Wat een mooie club hebben we toch! Zaterdag had ik er nog best zorgen om hoe we een schema voor twee weken konden maken met ‘Corona-verantwoordelijken’ zodat we allemaal konden blijven boulen. Ik vond dat er soms wat makkelijk met de nieuwe regels werd omgesprongen en dat baarde mij zorgen. Als je voorzitter bent van een club en er is geen Corona crisis dan moet je zorgen dat je samen met het bestuur en je vrijwilligers een zodanige omgeving creëert dat de leden het naar hun zin hebben. In deze tijd rust er echter nog een zware verantwoordelijkheid op ons allen, we moeten een zo veilig mogelijke omgeving creëren waarin we toch ons geliefde spel/sport kunnen beoefenen. Dat lukt alleen samen!

Ik heb een schema gemaakt voor de komende twee weken. Dat kun je hier vinden. Désireé en René staan daar twee keer op, dat is nog niet ideaal maar in de afgelopen 24 uur heb ik heel veel mail gekregen van leden die willen helpen. Laten we dat ook vooral zo volhouden, dan is het voor iedereen leuk. De weekenden zijn nog wel een probleempje na deze twee weken en ik hoop dat er nog leden zijn die dan de club verder willen helpen. Ook in de Flevopost is dankzij Emile al melding gemaakt van onze heropening.

Tot slot nog iets anders, op 26 maart hadden we onze ALV willen houden, dat kon toen niet doorgaan. We zijn nu bezig om de eerste OALV van de JBV Lelystad te organiseren, dat wordt een Openlucht Algemene Leden Vergadering. Daar horen jullie binnenkort meer over.

Allen vast dank voor de inzet en blijf helpen, namens het bestuur,

Gerald Ruesink

voorzitter

Nieuws

Belangrijke Corona Update

Vrijdag 3 juli, vandaag heeft de NJBB een nieuwsbulletin gemaild, misschien hebben jullie dat gezien. Daar stond een, voor ons (in ieder geval voor mij, GR) heel interessant nieuwtje in. *** Wij hoeven tijdens het sporten geen 1,5 meter afstand meer te houden tot elkaar!*** Dat betekent dat onze Corona verantwoordelijken daar ook niet meer

Nieuws

TOERNOOIEN !!!!

we starten ook weer met de Euro- en Dodo toernooien Het eerste Eurotoernooi is as zondag 5 juliDodo 9 juli, hiervoor bij voorkeur inschrijven via de site of op de lijst op het prublicatiebord buiten bij de ingang van Entrenous